Агрокліматична оцінка продуктивності цукрового буряка в Одеській області

Автори: Костюкевич Т.К., Вольвач О.В.

Рік: 2006

Випуск: 03

Сторінки: 124-130

Анотація

У праці виконано фізико-статистичне моделювання врожаю цукрового буряку різного рівня на основі кількісної оцінки розподілу радіаціїних ресурсів, а також показника вологозабезпечення на території Одеської області. Визначені коефіцієнти сприятливості клімату для обробки цукрового буряку та ефективнисті використання кліматичних ресурсів. Аналізуються причини різниць між потенційною продуктивністю цукрового буряку та його виробничими врожаями.

Теги: вологозабезпеченість; потенційна врожайність; радіаційні ресурси; фотосинтетично активна радіація; цукровий буряк

Список літератури

  1. Бузанов И.Ф. и др. Сахарная свекла. – М.: Сельхозиздат, – 1963. – 215с.
  2. Якушин И.В. Сахарная свекла .- М.:Сельхозиздат, 1953.-325с
  3. Конторщикова О.М. Методические указания по составлению прогноза урожайности сахарной свеклы.М.: Гидрометеоиздат, 1982. – 24с.
  4. Михайлова Н.И. Методика прогноза средней областной урожайности сахарной свеклы. // Тр. УкрНИИ, 1978, вып.164, с.90-96.
  5. Дмитренко В.П. Математическая модель урожайности сельскохозяйственных культур. // Тр. УкрНИИ, – 1973, – вып.122.- с.3-13
  6. Перелёт Н.А., Тимошенко Г.Л. О методе прогноза средней областной урожайности и валового сбора сахарной свеклы // Тр. УкрНИИ , – 1985, – вып.213, – с.51-56.
  7. Тооминг Х.Г. Солнечная радиация и формированте урожая. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 200с
  8. Алпапьев А.М. Влагообороты в природе и их преобразования.- Л.: Гидрометеоиздат, 1969.- 324 с.
  9. Мищенко З.А., Ляшенко Г.В.,Ляхова С.В. Взаимосвязь агроклиматических показателей радиационно-световых ресурсов на Украине.Киев:Деп. ГНТБ Украина №1110,1994.
Завантажити повний текст (PDF)