Екологічна оцінка якості води невеликих водосховищ за хімічними показниками

Автори: Пилипенко Ю.В.

Рік: 2006

Випуск: 03

Сторінки: 11-21

Анотація

Проведена екологічна оцінка якості води 56 малих водосховищ степової зони України, які пов’язані з питним, технічним та іригаційним водопостачанням, за критеріями мінералізації, рН, вмістом біогенних елементів, перманганатною окисністю. Отримані результати дають підставу для проведення паспортизації цього водного фонду.

Теги: біогени; малі водосховища; минерализация; окисність; рН; якість води

Список літератури

  1. Жукинський В.М., Чернявська А.П., Оксіюк О.П., Верниченко Г.А. Досягнення і завдання гідроекології у створенні водоохоронної нормативно-інструктивної бази //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. –К.: Ніка-Центр. – 2000.–Т.1.–С. 22-27.
  2. Романенко В.Д. Основы гидроэкологии. – К.: Генеза. – 2004. – 664 с.
  3. Оксиюк О.П., Жукинский В.Н., Брагинский Л.П., Линник П.Н., Кузьменко М.И., Кленус В.Г. Комплексная экологическая классификации качества поверхностных вод суши //Гидробиолог. журнал. – 1993. – Т.29, №5. – С. 62–72.
  4. Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П., Яцик А.В., Чернявська А.П., Васенко О.Г., Верниченко Г.А. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. – К. – 2001. – 48 с.
  5. Лурье Ю.Ю. Унифицированные методы анализа воды.– М.: Химия, 1973.– 376 с.
  6. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши /Под ред. А.Д. Семенова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 542 с.
  7. Руководство по химическому и техническому анализу воды. – М.: Стройиздат, 1979. – 272 с.
Завантажити повний текст (PDF)