Оцінка агрокліматичних ресурсів вирощування овочевих культур в Україні

Автори: Божко Л.Ю.

Рік: 2006

Випуск: 03

Сторінки: 86-95

Анотація

На основі концепції максимальної продуктивності адаптована і модифікована модель оцінки агрокліматичних ресурсів території, яка враховує біологічні особливості овочевих культур, виявлені закономірності формування агрокліматичних умов зростання і формування врожаїв в різних агрокліматичних умовах. Одержана кількісна оцінка впливу мінливості агро кліматичних характеристик на продуційний процес рослин.

Теги: агрокліматичні ресурси; врожай; модель; овочеві агроекологічні категорії; продуктивність

Список літератури

  1. Полевой А.Н Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988.–320с.
  2. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 175 с.
  3. Тооминг Х.Г.Солнечная радиация и формирование урожая. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 200 с.
  4. Liebig J. Chemistry in its Applikation to and Phisiologi. – London, Taylor and Walton, 1840.
  5. Сепп Ю.В., Тооминг Х.Г. Ресурсы продуктивности картофеля. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 261 с.
  6. Патрон П.И. Комплексное действие агроприемов в овощеводстве. – Кишинев.: «Штиница», 1981. – 283 с.
  7. Божко Л.Е. Комплексные оценки агроклиматических ресурсов выращивания овощных культур в Украине. //В сб. «Метеорология, климатология и гидрология», вып. 46, 2002.
Завантажити повний текст (PDF)