Оцінка впливу посух на характеристики меженного стоку річки Савранка

Автори: Божок Ю.В., Лобода Н.С.

Рік: 2014

Випуск: 18

Сторінки: 119-126

Анотація

Оцінено характеристики посушливості (індекс SPEI) та стоку у період літньо-осінньої межені на прикладі р.Савранка. За допомогою моделі множинної лінійної регресії з покроковим вибором предикторів установлені зв’язки між показниками меженного стоку та посух.

Теги: індекс посушливості SPEІ; множинна регресія; посуха; характеристики стоку межені

Список літератури

 1.  Болгов М.В., Мишон В.М., Сенцова Н.И. Современные проблемы оценки водных ресурсов и водообеспечения. – М.: Наука, 2005. – 318 с.
 2.  Владимиров А.М. Гидрологические расчёты. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 366 с.
 3. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). –К.: Ніка-центр, 2010. – 316 с.
 4.  Лобода Н.С. Методи статистичного аналізу у гідрологічних розрахунках і прогнозах: Навч. посібник. – Одеса: Екологія, 2010. – 184 с.
 5.  Лобода Н.С., Божок Ю.В. Шляхи визначення можливої гідрологічної посухи за метеорологічними даними в умовах змін клімату для річок північно-західного Причорномор’я // Геополітика та екогеодинаміка регіонів: Науковий журнал – м. Сімферополь, 2014. – Т.10. – Вип.1 – С. 281-289.
 6. Международный гидрологический словарь. – 2-е изд. – Женева: ВМО, 1992. – 414 с.
 7.  Ресурсы поверхностных вод СССР. Украина и Молдавия. Т. 6. Вып. 1. Зап. Украина и Молдавия. – Л.: Гидрометеоиздат, 1960. – 882 с.
 8.  Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. – 3-е исздание. – Л.:Гидрометеоиздат, 1974. – 568 с.
 9.  Beran M., Rodier J.A. Hydrological aspects of droughts. P.:UNESCO-WMO, 1985. (stadies and reports in hydrology; N 39).
 10. Dracup, J.A., Lee, K.S.& Paulson, E.G.Jr. On the definition of droughts // Water Resour.Res. – 1980, 16(2). – P.297-302
 11. Hisdal H., Tallaksen L.M. Drought event definition ( Techn. Rep. to the ARIDE Project). – Oslo, 2000. – N6. – 41 р.
 12.  Sergio M. Vicente-Serrano, Santiago Begueri´A, Juan I. Lo´Pez-Moreno. A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index // Journal of climate. – 2010. – P.1696-1718
Завантажити повний текст (PDF)