Класифікація твердих муніципальних відходів – передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками

Автори: Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна,О.Р. Губанова, В.Ю. Приходько

Рік: 2014

Випуск: 18

Сторінки: 32-37

Анотація

Розроблена класифікація твердих муніципальних відходів (відходів житлового сектору, комунальної інфраструктури та муніципальних установ). Загальний потік відходів складається з органічних відходів, що легко розкладаються, великогабаритних відходів, потенційних вторинних ресурсів (відходів контейнерного збору) та небезпечних відходів, які можуть бути використані в якості вторинних матеріальних ресурсів.

 

Теги: відходи; класифікація відходів; поводження з відходами; тверді муніципальні відходи

Список літератури

  1.  ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99). Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій.
  2.  Управління та поводження з відходами: Підручник/Т.П. Шаніна, О.Р. Губанова, М.О. Клименко та ін. За ред. Т.А. Сафранова, М.О. Клименко. – Одеса: ТЕС, 2012. – 272 с.
  3.  Санітарна очистка та прибирання населених місць. / О.М. Мирний, Д.Н. Беньямовскій, Е.М. Букрєєв та ін – М.: Стройиздат, 1985. – 246 с.
  4. Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96. [Електронний ресурс]: http://ukraine.uapravo.net/data/akt53/page1.htm
  5.  Довідково-методичні настанові щодо застосування ДК 005-96 «Класифікатор відходів». [Електронний ресурс]: http://uazakon.com/big/text999/pg1.htm
  6.  Довга Т. М. Класифікація побутових відходів як передумова ефективності їх рециклінгу в Україні. – Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – №5-6. – С. 50-53.
  7.  Сиволап А.В. Управление потоком ТБО. [Електронний ресурс]: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36605/26-Sivolap.pdf?sequence=1
  8.  Европейская практика обращения с отходами: проблемы, решения, перспективы. – СПб, 2005. – 73 с.
Завантажити повний текст (PDF)