Оцінка впливу зміни агрокліматичних умов на формування продуктивності технічних сортів винограду в Північному Причорномор’ї

Автори: Ляшенко Г.В., Жигайло Т.С.

Рік: 2014

Випуск: 18

Сторінки: 93-101

Анотація

Розглядається зміна агрокліматичних умов вирощування винограду в Північному Причорномор’ї. Виконана оцінка зміщення дат фаз вегетації технічних сортів винограду при реалізації кліматичних сценаріїв. На основі моделі, розробленої авторами, виконана оцінка урожайності в зв’язку з можливою зміною клімату.

Теги: виноград; зміна клімату; математична модель; продуктивність

Список літератури

  1. Амирджанов А.Г. Солнечная радиация и продуктивность виноградника. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980 – 210 с.
  2.  Ляшенко Г.В. Агро- и микроклиматическое обоснование размещения сельскохозяйственных культур в Украине (на примере винограда) // Виноградарство і виноробство. – Одеса, ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2005. – Вип. 42, C. 87-95.
  3.  Ляшенко Г.В. Жигайло Т.С Влияние погодных условий 2012 и 2013 годов на продуктивность винограда сортов Загрей и Рубин Таировский. // Виноградарство і виноробство. – Одеса, ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2013. – Вип. 50, C. 38-44.
  4.  Полевой А.Н. Ляшенко Г.В. Структура моделі оцінки агрокліматичних умов формування продуктивності сільськогосподарських культур // Культура народов Причерноморья. – 2006. – №86. – C. 140-144.
  5.  Степаненко С.М., Польовий А.М. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України. – Одеса: Екологія, 2011 – 693с.
  6.  Jones, G.V., Duchene, E., Tomasi, D., Yuste, J., Braslavksa, O., Schultz, H., Martinez, C., Boso, S., Langellier, F., Perruchot, C., and G. Guimberteau (2005b). Changes in European Winegrape Phenology and Relationships with Climate, GESCO 2005.
Завантажити повний текст (PDF)