Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Південний Буг

Автори: Є.Д.Гопченко, А.А.Станкевич

Рік: 2014

Випуск: 18

Сторінки: 127-134

Анотація

Для нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг була використана структура, яка спирається на теорію руслових ізохрон.

Теги: весняне водопілля; максимальний стік; просторове узагальнення.; статистичний аналіз

Список літератури

  1.  Гопченко Е.Д., Романчук М.Е. Нормирование характеристик максимального стока весеннего половодья на реках Причерноморской низменности. – К.: КНТ, 2005,148 с.
  2.  Гопченко Є.Д., Романчук М.Є. Нові підходи до нормування розрахункових характеристик максимального стоку // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Київ, 2000. – Т.3. – с. 144-149.
  3.  Алексеев Г.А. Паводочный сток рек СССР. – М.: Гидрометеоиздат, 1956. – 107 с.
  4.  Бефани А.М. Основы теории ливневого стока // Труды ОГМИ, 1958. Ч.II. – Вып. XIV. – 305 с.
  5.  Збірник методичних вказівок до практичних занять з дисципліни “Гідрологічні розрахунки”. (Складено Гопченко Є.Д., Нагаєвою С.П., Овчарук В.А.) – Одеса, ОГМІ, 2001. – 57 с.
Завантажити повний текст (PDF)