Методичні підходи в розробці геоінформаційної системи водних ресурсів регіону (на прикладі Одеської області)

Автори: Сербов М.Г., Крижанівська Т.В.

Рік: 2014

Випуск: 18

Сторінки: 229-242

Анотація

Представлена розробка спеціального програмного інтерфейсу користувача для оперативної роботи з водними об`єктами за адміністративно-територіальним і басейновим принципами та одержання кількісної характеристики об`єкта. Програмний інтерфейс системи організовано в складі проекту „water_objects.apr”. Функції системи організовано в складі спеціального скрипта „water_script”.

Теги: водні об’єкти; геоінформаційна система; програмний інтерфейс

Список літератури

  1.  ArcView GIS. Руководство пользователя. ESRI, Redlands, 1998, 364 p.
  2. Дейнека В.Є., Кичук І.Д., Сербов М.Г. Розробка інформаційного базового забезпечення ГІС «Водні ресурси «Одеської області». – Причорноморський екологічний бюлетень. – № 2(4). – 2007. – С. 173-180
  3. Каталог водного фонду Одеської області. – Одеса.: Укрпівдендіпроводгосп, 2000. – 68 с.
  4.  Класифікатор інформації, яка відображується на топографічних картах масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000. Затверджений начальником ГУГКК при КМ України і погоджений з начальником ЦТУ ГШ Збройних сил України в 1998 р.
  5.  Козырь В.И. Вопросы защиты конфиденциальной информации. // Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации, № 3 (15), 1998. – С. 27-29.
  6. Положення про порядок організації контролю при виготовлення цифрових карт. –Київ: НВЦ “Геодезкартінформатика”,1997.
  7.  Программно-аппаратное обеспечение, фонд цифрового материала, услуги и нормативно-правовая база геоинформатики. Ежегодный обзор. Выпуск 2. – М.: ГИС-Ассоциация, 1996. – 352 с.
  8. Руководство по созданию цифровых карт местности по картографическим материалам. – М.: Изд-во РИО, 1989. – 54 с.
  9.  Салищев К.А. Картоведение. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 400 с.
  10. Тлумачний словник з питань цифрового картографування, кадастрових і інформаційних систем. Основні терміни. – К.: Знання, 1992. – 35 с.
Завантажити повний текст (PDF)