Використання формул об’ємного типу для нормування розрахункових характеристик дощових паводків у Закарпатті

Автори: Є.Д.Гопченко, М.Е.Бурлуцька, Х.В.Черченко

Рік: 2014

Випуск: 18

Сторінки: 135-145

Анотація

 За базову характеристику взято модулі схилового припливу, які в свою чергу залежать від коефіцієнтів часової нерівномірності схилового припливу, його тривалості, коефіцієнтів трансформації форми гідрографів і русло-заплавного регулювання.

Теги: дощові паводки; максимальний стік; формули об'ємного типу

Список літератури

  1.  Соколовский Д.Л.Гидрологические расчеты при устройстве мостовых переходов. – Москва-Свердловск: Гидрометеоиздат, 1945. – 124 с.
  2.  Мокляк В.І. Максимальні витрати від талих вод на річках УРСР.–К.;Видав. СН.УРСР, 1957. – 163 с.
  3. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик (СНиП 2.01.14-83). – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 447с.
  4.  Гопченко Е.Д., Романчук М.Е. Нормирование характеристик максимального стока весеннего половодья на реках Причерноморской низменности. – К.:КНТ,2005.–148 с.
  5.  Гопченко Е.Д.Анализ структуры объемных формул // Метеорология, климатология и гидрология, 1976. – Вып.12. – с. 84-90.
Завантажити повний текст (PDF)