Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України

Автори: Дронова О.О., Костюкєвич Т.К., Васильєв С.О., Дяговець В. І.

Рік: 2014

Випуск: 18

Сторінки: 74-78

Анотація

Наводиться аналіз розрахунку потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України в середньобагаторічних умовах вегетації з урахуванням агрохімічних особливостей основних типів ґрунтів зони. За проведеними розрахунками потенційний урожай озимої пшениці на ґрунтах півдня України може становити до 46 ц/га.

Теги: моделювання; озима пшениця; потенційний урожай; типи ґрунтів

Список літератури

  1.  Агрокліматичний довідник по Миколаївській області (1986 – 2005рр.). – Одеса: Астропринт, 201. – 192 с.
  2.  Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 175 с.
  3.  Польовий А.М. Сільськогосподарська метеорологія. – Одеса: «ТЕС», 2012. – 630 с.
  4.  Польовий А.М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем. – Одеса: Екологія, 2013. – 430 с.
  5.  Тооминг Х.Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 264с.
  6.  Уланова Е.С. Методы оценки агрометеорологических условий и прогноз урожайности зерновых культур. Л.: Гидрометеоиздат, 1988.
Завантажити повний текст (PDF)