Аналіз агрокліматичних ресурсів, що впливають на формування врожаю ярого ячменю в Північно-західному Причорномор’ї

Автори: Л.В. Флоря

Рік: 2014

Випуск: 18

Сторінки: 65-73

Анотація

Адаптована і модифікована модель оцінки агрокліматичних ресурсів формування врожаю сільськогосподарських культур А.М. Польового стосовно до культури ярого ячменю. Визначено параметри моделі і вплив агрокліматичних умов на врожайність даної культури. Виконано оцінку агрокліматичних ресурсів у фізико-географічних зонах Одеської області за період з 1980 по 2010рр. для всіх агроекологічних категорій врожайності (ПУ, ММУ, ДМУ, УВ) стосовно ярого ячменю.

Теги: агрокліматичні умови; врожай у виробництві (УВ).; врожайність; дійсно-можливий врожай (ДМУ); метеорологічно можливий врожай (ММУ); потенційний врожай (ПУ); фотоактивна радіація (ФАР)

Список літератури

  1.  Барсукова Е.А. Агроклиматическая оценка территории Украины относительно произрастания ярового ячменя // Матеріали семінару “Обмін досвідом гідрометеорологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва України у сучасних умовах”. – Київ: Укр ДГМЦ. – 2001. – С. 148 – 152.
  2.  Желтая Н.Н. О связи областной урожайности ярового ячменя с основными метеорологическими элементами в различных зонах ЕТС // Труды ГМУ. – 1973. – Вып. 3. – 100 с.
  3. Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 320 с.
  4.  Полевой А.Н. О прогнозе случайной составляющей временных рядов урожайности ярового ячменя // Метеорология гидрология. – 1975. – № 4. – С. 84 – 90.
  5.  Борисоник З.Б. Яровой ячмень. – М.: Колос, 1974. – 255 с.
Завантажити повний текст (PDF)