Оцінювання випадкових сигналів гідрометеорологічної інформації з використанням рекурентних алгоритмів адаптації

Автори: Лімонов О.С., Пустовіт Т.М., Лімонов О.О.

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 242-249

Анотація

В статті досліджуються рекурентні алгоритми адаптації для отримання оцінок випадкових сигналів  ідрометеорологічної інформації.

Теги: адаптация; градієнтний алгоритм; екурентні алгоритми; ітераційний алгоритм; калманівський оцінювач

Список літератури

  1.  Острем К. Введение в стохастическую теорию управления. – М.: Мир, 1973. –320 с.
  2.  Адаптивные фильтры / Под ред. К.Ф.Н. Коуэна и П.М. Гранта. – М.: Мир, 1988. – 240 с.
  3.  Уидроу В., Стирнз С. Адаптивная обробка сигналов. – М.: Радио и связь, 1989.– 480 с.
  4.  Солонина А.И., Улахович Д.А., Яковлев Л.А. Алгоритмы и процессоры обработки сигналов. – СПб.: БХВ – Петербург, 2001. – 180 с.
  5.  Лимонов А.С., Пустовит Т.М., Лимонов А.А. Экстраполяция дискретных сигналов с использованием фильтров Калмана // Український гідрометеорологічний журнал. – 2011. – №9. – С. 26-37.
  6.  Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М. Аналіз фільтра Калмана стосовно до відновлення ізогіпси при побудові карт цифрового рельєфу // Український гідрометеорологічний журнал. – 2012. – №11. – С. 58-67.
  7. Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М. Реалізація фільтра Калмана для відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу // Український гідрометеорологічний журнал. – 2012. – №11. – С. 68-76.
Завантажити повний текст (PDF)