Побудова анiзотропного шару який ідеально узгоджується в часовiй областi

Автори: Лавриненко А.В., Лавриненко Ю.В.

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 232-241

Анотація

Стаття присвячена реалізації моделі одне- двох- і тривимірного анізотропного ідеально погодженого шару в чисельному алгоритмі методом кінцевих різностей у часовій області з метою обмеження обчислювальної області невідображаючими граничними умовами при моделюванні процесів поширення світла у фотонн-кристалічних хвилеводах.

Теги: алгоритм; збіжність; метод кінцевих різностей у часовій області; рівняння Максвелла; тензор; фотоно-кристалічний хвилевід

Список літератури

  1.  Лавриненко А.В., Лавриненко Ю.В., Черненко Д.С. Выбор численных методов для моделирования волноводов на фотонных кристаллах // Сб. трудов ОДЭкУ.2011.-Вып.11. – С.234-242 .
  2.  Лавриненко А.В., ЛавриненкоЮ.В., Выбор граничных условий для построения моделей фотонно-кристаллических волноводов // Сб. трудов ОДЭкУ. 2013.-Вып.16 – С.217-221.
  3.  Gedney S.D. An anisotropic perfectly matched layer – absorbing medium for the truncation of FDTD lattices//IEEE Trans.Ant.Prop.-1996.-V.44,No.12.-P.1630-1639.
  4.  Petropoulos P.G., Zhao Li, Cangellaris A.C. A reflectionless sponge layer absorbing boundary condition for the solution of Maxwell’s equations with high-order staggered finite difference schemes//J.Comput.Phys.-1998.-V.139,No.1.-P.184-208.
  5.  Teixeira F.L., Chew W.C. On causality and dynamic stability of perfectly matched layers for FDTD simulations// IEEE Trans.Microw.Theory Techn.-1999.-V.47,No.6.-P.775-785.
  6.  Ward A.J., Pendry J.B. A program for calculating photonic band structures and Green’s functions using a non-orthogonal FDTD method//Comp.Phys.Commun.-1998.- V.112,No.1.-P.23-41.
  7.  Ward A.J., Pendry J.B. A program for calculating photonic band structures, Green’s functions and transmission/reflection coefficients using a non-orthogonal FDTD method//Comp.Phys.Commun.-2000.-V.128,No.7.-P.590-621.
Завантажити повний текст (PDF)