Характеристика мінливості термохалинних умов Тилігульського лиману в сучасний період

Автори: Тучковенко Ю.С., Адобовский В.В., Тучковенко О.А.

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 197-204

Анотація

На основі аналізу даних натурних спостережень надана характеристика мінливості термохалинних  умов Тилігульського лиману. Показано, що в сучасний період вертикальна термохалинна структура вод в лимані влітку може суттєво розрізнятися у залежності від гідрометеорологічних умов року, щовпливає на кисневий режим вод.

Теги: північно-західне Причорномор'я; термохалинні умови; Тилигульский лиман

Список літератури

  1.  Тучковенко Ю.С., Тучковенко О.А. Главные гидроэкологические проблемы Тилигульского лимана // Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження», Миколаїв, 20-22 вересня 2013.- С.247-251
  2.  Тучковенко Ю.С., Кушнир Д.В. Моделирование ветровой циркуляции вод в Тилигульском лимане // Вісник Одеського державного екологічного університету. – Одеса: ТЕС, ОДЕКУ.- 2013.- № 16. – С. 149 – 158.
  3.  Лиманы Северного Причерноморья: Монография / В.С. Полищук и др.; ред. О.Г. Миронов; Ин-т гидробиологии АН УССР. – Киев: Наукова думка, 1990. – 204 с.
  4.  Розенгурт М.Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов.– Киев: Наукова думка, 1974.– 224 с.
  5. Тимченко В.М. Эколого-гидрологические исследования водоемов северо-западного Причерноморья.– Киев: Наукова думка. – 1990.– 238 с.
  6.  Тучковенко Ю.С., Адобовский В.В., Тучковенко О.А., Гриб О.Н. Cовременный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана // Український гідрометеорологічний журнал. – Одеса: Екологія, ОДЕКУ.- 2011.- № 9. – С. 192 – 209.
Завантажити повний текст (PDF)