Динаміка приростів агроекологічних категорій урожайності пожнивного проса в умовах центрального лісостепу

Автори: М.О. Дюльгер

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 94-100

Анотація

Виявлено закономірності впливу агрокліматичних умов на динаміку формування приростів різних рівнів урожайності пожнивного проса в умовах Центрального лісостепу.

Теги: активні температури; вегетаційний період; випаровуваність; випаровування; пожнивні культури; продуктивність; просо; температурний оптимум; фотосинтетично активна радіація (ФАР)

Список літератури

  1.  Вавилов П.П. Растениеводство. – М.: Агропромиздат, 1986. – 512 с.
  2.  Тооминг Х.Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. -264 с.
  3.  Каринг П.Х. Агроклиматическая оценка и методы использования ресурсов и микроклимата в сельском хозяйстве: Автореф. докт. дисс. … – Л.: АФИ. – 1991. – 64 с.,
  4.  Федосеев А.П. Погода и эффективность удобрений. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 144 с.
  5.  Витченко А. Н., Полевой А. Н. Методика агроэкологической оценки сельскохозяйственной продуктивности ландшафтов Белоруссии. //В сб.: Вестник Белорусского университета. Сер. 2. химия, биология, география. – 1986. – № 2. – С. 56– 59.
  6.  Жуков В. А., Полевой А. Н., Витченко А. Н., Даниелов С. А. Математические методы оценки агроклиматических ресурсов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 207 с.
  7.  Дмитренко В. П. О моделях расчета урожайности сельскохозяйственных культур с учетом гидрометеорологических факторов//Метеорология и гидрология.–1971. №5.–С. 84–91.
  8. Агрокліматичний довідник по території України / За ред.: Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіди, А.Л. Прокопенка. – Кам’янець – Подільський: ПП Галагодза Р.С., 2011. – 108 с.
  9. Польовий А.М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 348 с.
  10.  Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур.- Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 175 с.
Завантажити повний текст (PDF)