Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості

Автори: О.М. Гриб

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 185-196

Анотація

Оцінені та уточнені основні морфометричні характеристики Тилігульського лиману, його частині проток, що їх з’єднують (довжина, ширина, глибина, площа водної поверхні, об’єм води тощо); побудовані: батиметрична карта водойми, криві зв’язку рівнів води з площами водної поверхні та об’ємами води, профілі повздовжнього і поперечного перерізів лиману; встановлені особливості рельєфу дна водойми; визначено та надано назви окремим водоймам в гідроекосистемі лиману.

Теги: батиметрична карта; морфометричні характеристики; особливості рельєфу дна; Тилигульский лиман

Список літератури

  1.  Актуальні проблеми лиманів північно-західного Причорномор’я: Монографія / За ред. Ю.С. Тучковенко, Є.Д. Гопченка. – Одеса: ТЕС, 2012. – 224 с.
  2.  Розенгурт М.Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов. – К.: Наук. думка, 1974. – 225 с.
  3.  Комплексне управління водними ресурсами Тилігульського лиману та його гідроекологічним станом в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін: Звіт з НДР (науковий керівник: Ю.С. Тучковенко). Од. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2013. – 279 с.
  4.  Оцінка та розрахунок гідравліко-морфометричних характеристик водообміну в системі «Тілігульський лиман ↔ Чорне море» для розробки рекомендацій по збереженню природних ресурсів лиману: Звіт з НДР (науковий керівник: Н.С. Лобода). Од. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2010. – 178 с.
  5. Тимченко В.М. Эколого-гидрологические исследования водоемов Северо-Западного Причерноморья. – К.: Наук. думка, 1990. – 240 с.
  6.  Адобовский В.В., Большаков В.Н. Влияние климатических факторов на водообмен Тилигульского лимана с морем // Эколог. безопас. Прибреж. и шельф. зон и компл. исп. рес. шельфа: Сб. науч. тр. – Вып. 12 / Ред. Иванов В.А. – Севастополь, 2005. – С. 70-75.
  7.  Ресурсы поверхностных вод СССР. Западная Украина и Молдавия. – Т. 6. – Вып. 1. –Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – 714 с.
  8.  Черноморское побережье от Южного до Очакова (Тилигульский и Березанский лиманы): Атлас (М 1:50000). – К.: Киев. военно-картограф. ф-ка, 2004. – 12 с.
  9.  Карты масштаба 1:50000. УССР. Одесская область. – М.: ГУГК при СМ СССР, 1987.– Листы: L-36-38-Б,  L-36-39-А, L-36-39-В, L-36-51-А.
  10.  Паспорт реки Тилигул. – Одесса: Укрюжгипроводхоз, 1994. – 148 с.
Завантажити повний текст (PDF)