Теоретико-методологічні основи фінансового вирівнювання.

Автори: Фещенко Н.М.

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 20-33

Анотація

Розглянуто та систематизовано світовий досвід впровадження схем фінансового вирівнювання. Зроблено висновок про неефективність діючої в Україні моделі розрахунку трансфертів та необхідність вдосконалення державної політики фінансового вирівнювання. Проілюстрована широко застосовувана в світі методика корекції витрат для різних сфер економіки та визначено напрями поліпшення формульного розрахунку трансфертів. Запропоновано найбільш прийнятні для впровадження в сучасних політико-економічних умовах нашої держави варіанти моделей вирівнювання.

Теги: бюджет; витратні потреби; державна політика фінансового вирівнювання; дохідний потенціал; модель фінансового вирівнювання; фінансове вирівнювання; фіскальні відмінності

Список літератури

  1.  Ермошенко Н.Н. Основы формирования бюджетной политики государства: научная монография / Н.Н. Ермошенко, С. А. Ерохин, И. О. Плужников. ― К.: НАУ, 2003. ― 284 с.
  2.  Регулирование межбюджетных отношений: Украина и европейский опыт: Научная монография: / Под ред. В.Г.Бодрова. ― К.: Изд-во НАДУ, 2006. ― 296 с.
  3.  Слухай С. Межбюджетные трансферты в постсоциалистических странах: от теории к реалиям: монография / С.Слухай. ― К.: “АртЕк”, 2002. ― 288 с.
  4.  Тищенко А.Н. Межбюджетные отношения в Украине: современное состояние и перспективы / А. Н. Тищенко // Вестник Университета банковского дела Национального банка Украины. ― 2011. ― № 1 (10). ― С. 3-9.
  5.  Advantages and disadvantages of local government decentralization: A Presentation to the Caribbean Conference on Local Government and Decentralization, June 25 to 28, 2002 / Georgetown, Guyana; [by Keith L. Miller]. ― Georgetown, 2002. ― 17 p.
  6.  Boadway R. Evaluating the Equalization Program Notes for the Expert Panel on Equalization and Territorial Formula Financing / Department of Economics, Queen’s University.― June, 2005. ― 43p.
  7.  Richard M. Bird, Michael Smart. Intergovernmental Fiscal Transfers: Some lessons from International Experience / Richard M. Bird, Michael Smart. – 2001. – 30 p.
  8. Roy Bahl. Worldwide trends in fiscal decentralization [Electronic resource] / Roy Bahl. – Available from: http://www.policycafe.rs/documents/economic/publications/fiscalpolicy/ worldwide_trends_in_fiscal_decentralization.pdf.
Завантажити повний текст (PDF)