Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів україни на формування урожайності ярого ячменю

Автори: Польовий А.М., Божко Л.Ю., Барсукова О.А.

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 34-45

Анотація

Виконано оцінку зміни агрокліматичних умов вирощування ярого ячменю в Україні, його фотосинтетичної продуктивності та формування врожаю за умов зміни клімату за сценарієм GFDL -%.

Теги: агрокліматичні умови; климат; коливання врожаю; продуктивність; ярий ячмінь

Список літератури

  1.  Україна та глобальний парниковий ефект. Книга 2. Вразливість і адаптація екологічних та економічних систем до зміни клімату. /За ред.. В.В.Васильченка, М.В. Ращуна, І.В.Трохимової. – К: Агентство з раціонального використання енергії та екології, 1998.- 208 с.
  2. Модели продукционного процесса сельскохозяйственных культур. /Р.А. Полуэктов, Э.И. Смоляр, В.В. Терлеев, А.Г. Топаж. – С-Пб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2006. – 396 с.
  3.  Моделирование продуктивности агроэкосистем. /Н.Ф. Бондаренко, Е.Е. Жуковский, И.Г. Мушкина и др. – Л:. Гидрометеоиздат, 1982.–264с.
  4.  Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 175 с.
  5. Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 319 с.
  6. Польовий А.М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем. – К.: КНТ, 2007. – 344 с.
  7. Польовий А.М. Моделювання впливу підвищення концентрації СО2 в атмосфері на фотосинтез зеленого листка //Український гідрометеорологічний журнал. – 2009, № 4. – С.46-56.
Завантажити повний текст (PDF)