Оцінка ризиків пошкодження винограду весняних і осінніх заморозків в Північно-Західному Причорномор’ї при моделюванні їх режимів

Автори: Ляшенко Г.В., Маринін Є. І.

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 59-66

Анотація

Проведено аналіз і виконано розрахунки ймовірності дат весняних і осінніх заморозків. Розроблена модель розрахунку умовних ймовірностей пошкодження винограду заморозками, яка базується на врахуванні ймовірностей дат заморозків і фаз розвитку сільськогосподарських культур. Реалізація моделі здійснена на прикладі Північно-Західного Причорноморя для сортів винограду Аркадія і Загадка.

Теги: весняні та осінні заморозки; виноград; ймовірність; метод умовних частот; ризики пошкодження

Список літератури

  1. Растениеводство / Под ред. В. Н. Степанова. — 2-е изд. — Л.: Метеоиздат., Москва, 1965 – 244 с..
  2.  Мержаниан А.С. Виноградарство. – Л.: Издат. Колос, Ереван, 1967 – 223 с
  3.  Гольцберг И. А. Агроклиматическая характеристика заморозков в СССР и методы борьбы с ними. – Л.: Гидромет. издат., Ленинград, 1961 – 192 с.
  4.  Ляшенко Г. В. Агроклиматологическое районирование административного района (на примере Суворовского района Молдовы) : автореф. на соиск. степ. канд. геогр. наук, спец.: 11.00.09. – Одесса, 1991 -23 с.
  5.  Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971 – 362 с.
Завантажити повний текст (PDF)