Моделювання продуктивності технічних сортів винограду при різних агрометеорологічних умовах

Автори: Ляшенко Г.В., Жигайло Т.С

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 51-58

Анотація

В роботі представлені результати розрахунків продуктивності винограду сортів Рубін Таїровський і Загрей. Розгрядаються три сценарії агрометеорологічних умов. Розрахунки виконані за допомогою динамічної моделі формування продуктивності винограду.

Теги: виноград; математична модель; погодні умови; урожайність

Список літератури

  1.  Амирджанов А.Г. Солнечная радиация и продуктивность виноградника. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980 – 210 с.
  2.  Бондаренко С.Г., Кибенко Т.Я., Буянович Н.А. Программирование урожаев винограда. – Кишинев: «Штиница», 1977. – 100 с.
  3.  Ляшенко Г.В. Жигайло Т.С. Модификация агроэкологической модели формирования урожайности сельскохозяйственных культур применительно к винограду // Материалы международной научно-практической конференции «Достижения, проблемы и перспективы развития отечественной виноградо-винодельческой отрасли на современном этапе». – Новочеркасск: Изд-во ГНУ ВНИИВиВ Россельхозакадемии, 2013. – C. 26-30.
  4. Ляшенко Г.В. Жигайло Т.С Влияние погодных условий 2012 и 2013 годов на продуктивность винограда сортов Загрей и Рубин Таировский. // Виноградарство і виноробство. – Одеса, ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова».- 2013. – Вип. 50.- C. 38-44.
  5. Полевой А.Н. Ляшенко Г.В. Структура моделі оцінки агрокліматичних умов формування продуктивності сільськогосподарських культур // Культура народов причерноморья. – 2006. – №86. – C. 140-144.
  6.  Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 318с.
  7. Bindi M. Gozzini B. Modelling the impact of climate scenarios on yield and yield variability of grapevine// Proc . Intern . Symp. on Applied Agrometeorology and Agroclimatology. – Volos, Greece, 1996, p. 213-224.
Завантажити повний текст (PDF)