Інституціоналізація земельних відносин у країнах з перехідною економікою: акценти та паралелі

Автори: Крисак А.І.

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 13-19

Анотація

В даній статті обґрунтовано необхідність вивчення досвіду інституціоналізації земельних відносин в деяких країнах з перехідною економікою, узагальнено позитивні та негативні сторони світової практики інституціональної трансформації землекористування при реформуванні окремих сфер аграрного виробництва.

Теги: земельні відносини; институционализация; перехідна економіка.; світовий досвід

Список літератури

 1.  Конотопцев О. С., Державне управління у сфері земельних відносин. Методичний посібник (доопрацьований та перероблений), Київ, 2009 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://uadocs.exdat.com/docs/index-62224.html?page=20
 2.  Барановський О. Земельна реформа по… / Український регіональний вісник, – №37.- 1 травня 2002 р.
 3.  Коник О., Мартин А., Польський досвід регулювання ринкових земельних відносин [Електронний ресурс] // Режим доступу:                                                                                                   http://www.zsu.оrg.ua/index.php option=com_content&view=article&id= 1981:2011-05-08-06-38-07&catid=62:2011-01-12-14-57-08&Itemid=87
 4. Хвесик М.А., Голян В.А., Крисак А.І. Інституціональні трансформації та фінансовоекономічне регулювання землекористування в Україні: Монографія. – Київ: Кондор, 2007.– 522 с.
 5.  Шуфрич Н. Проблеми реформування земельної власності у постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи // Економіст. – 2003. – №1. – С.46-47.
 6.  Гряда Э.А. К вопросу о проблемах правового регулирования земельных отношений в субъектах Российской Федерации // Экологическое право. – 2006. – № 5. – С. 15.
 7.  Стреха Н.А. Географія для вступників до вузів: країни світу. 2-е вид. – Мн.: Аверсев, 2005., – c.283.
 8.  Данкевич А.Є. Світовий досвід оренди земель // Економіка АПК. – 2007. – №3. – С. 138-144.
 9.  Мартин А., Погурельський С. Земельна політика України: стратегія адаптації до вимог Європейського Союзу // Землевпорядний вісник. – 2006. – №1. – С. 50-52.
 10.  Нечипоренко О.М. Світова практика розвитку земельних відносин // Економіка АПК. – 2007. – №4. – С. 154-157.
 11.  Галушко В.П. Формування ринку землі в Україні. – 2-е вид., переробл. та допов. / За ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика. – К.: Урожай, 2006. – 280 с.
 12.  Дудич Г. Зарубіжний досвід удосконалення земельних відносин у сільському господарстві // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua /portal/Chem_Biol/ Vldau/APK/ 2011_18_1 /files/ 11dgriai.pdf
Завантажити повний текст (PDF)