Зміни кліматичних чинників та характеристистик стоку р.Тилігул під впливом глобального потепління

Автори: Лобода Н.С., Божок Ю.В., Куза А.М.

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 116-127

Анотація

На основі даних гідрометеорологічних спостережень установлені кількісні показники змін кліматичних чинників та характеристик стоку річки Тилігул. Показано, що відбувається зростання температур повітря на фоні незначної зміни кількості опадів, яка спричиняє зменшення річного та максимального стоку, зростання тривалості літньо-осінньої межені і скорочення зимової, зміну дат настання та тривалості льодових явищ.

Теги: глобальне потепління; кліматичні чинники; льодові явища; характеристики стоку

Список літератури

 1.  Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья / Под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко). – Одесса:ТЭС, 2012.-223с.
 2.  Гідрологічні розрахунки для річок України (при відсутності даних спостережень): Посібник / П.Ф. Вишневський, М.І. Дрозд та їн. – К.: Видавництво АН УССР, 1962. – 386 с.
 3.  Глобальные и региональные изменения климата / Шестопалов В.М., Логинов В.Ф., Осадчий В.И.
  и др. – К.:Ніка-центр, 2011.-448 с.
 4. Гопченко Є.Д., В.А. Овчарук, Шакірзанова Ж.Р. Дослідження впливу сучасних змін клімату на характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Прип’ять //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.:ВГЛ “Обрії”, 2010. – Т.3. – С.50-59.
 5. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). –К.: Ніка-центр, 2010. – 316 с.
 6.  Мельник С.В., Лобода Н.С. Динаміка водного режиму і стоку наносів річок Поділля//Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.:ВГЛ “Обрії”, 2009. – Том.17. С.55-62.
 7.  Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України / Під ред. Степаненко С.М., Польового А.М. – Одеса: Екологія, 2011. – 605с.
 8.  Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. – Київ.: Віпол, 2000. – 375с.;
 9.  Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України.- К.:Ніка-Центр, 2003. – 324 с.
 10. Лобода Н., Сіренко А. Вплив глобального потепління на льодовий режим річки Дністер // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 480-481. Географія. – С.200-203.
 11.  Струтинська В.М., Гребінь В.В. Термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра з другої половини XX століття. – К.:Ніка-Центр, 2010. -196 с.
 12.  Тучковенко Ю.С.,Лобода Н.С., Гриб О.М. Сучасний гідроекологічний стан і рекомендації по водному та екологічному менеджменту Тилігульського лиману // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення”, 12-14 вересня 2012р., Україна, м. Одеса. – Одеса:ТЕС, 2012. – С.66-71.
 13.  Хільчевський В.К., Ромась І.М.,Ромась М.А., В.В. Гребінь, Шевчук І.О., Чунарьов О.В. Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра. – К.:Ніка-Центр, 2007.- 184 с.
Завантажити повний текст (PDF)