Економіко-екологічні індикатори регіональних трансформацій морегосподарського комплексу України

Автори: О.П. Павленко

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 5-12

Анотація

В статті проаналізовано економіко-екологічні та соціально-економічні індикатори розвитку морегосподарського комплексу, які дають можливість розробити систему моніторингу регіонального управління. Обґрунтовано зв’язок управління регіональним розвитком морегосподарської діяльності та шляхи удосконалення економіко-екологічного моніторингу морегосподарської діяльності.

Теги: економічні трансформації; индикатор; морегосподарський комплекс

Список літератури

 1.  Буркинський Б. Україна у світовій торгівлі. Що гальмує розвиток вітчизняного судноплавства / Б.Буркинський, О.Котлубай // Вісник НАН України. – 2008. – №10. – С.23-32.
 2.  Економічна теорія: Політекономія: [Підручник] / В.Д. Базилевич, В.М.Попов, К.С.Базилевич, Н.І.Гражевська. — К.: Знання -Прес, 2007. — 719с.
 3.  Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономический аспект) / [Под. ред. С.Н. Бобылева, П.А. Макеенко]. — М.: ЦПРП, 2001. —115с.
 4.  Котлубай В.О. Передумови трансформації морегосподарського комплексу України/ В.О. Котлубай // Україна морська держава: стратегія реалізації потенціалу: матеріали круглого столу «Україна морська держава: стратегія реалізації потенціалу». – Одеса: 2012. – С. 198 – 205.
 5.  Мекуш Г.Е. Подходы к разработке индикаторов устойчивого развития на региональном уровне // Вестник Кемеровского гос ун-та. – 2004. – №12. — 150-156.
 6.  Филипенко А.О., Баришнікова В.В. Пріоритети розвитку морегосподарського комплексу України в умовах глобалізації: аналітична доповідь / за ред. А.О. Филипенка; Регіон. філіал нац. ін-ту стратегічн. досліджень у м. Одесі. — Одеса : Фенікс, 2013. — 168 с.
 7.  Проблемы сбалансированности мирового рынка морской торговли – Одесса: ИздатИнформ, 2011. – 320 с.
 8. Скворцов Г.П. Порты Украины и других страны ОЧЭС: перспективыразвития [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://transportjournal.com/komentarii-obzori/portyi-ukraynyiy-druhyh-stran-ochesperspektyvyi-razvytyya.
 9.  Степанов В.Н., Шуличенко Н.В. Качество регионального развития как категориальный императив / В.Н. Степанов, Н.В. Шуличенко // Економіст. – 2011. – № 7. – С. 9-11.
 10. Стратегічні пріоритети політики України в чорноморському регіоні : аналітична доповідь, матер. кругл. столу / М.О. Воротнюк, А.М. Захарченко, І.В. Максименко та ін. ; за ред. А. О. Филипенка ; Регіон. філіал нац. ін-ту стратегічн. досліджень у м. Одесі. – Одеса : Фенікс, 2013. – 168 с.
 11.  Федунь Ю. Показники сталості еколого-економічного розвитку. // Вісник Львів. Ун–ту [Серія: міжнародні відносини]. — 2008. — Вип. 25. – C. 321-327
 12.  Хаккет Б. Глобальная экономика и контейнерный рынок Черноморья // Порты Украины. – 2012. – №10 – С.30-32.
 13.  Щодо запровадження індикаторів сталого розвитку”. [Аналітична записка]. [Електроний ресурс] – Режим доступу:– http://www.niss.gov.ua/articles/1160/.
 14.  Review of Maritime Transport 2011, Report by the UNCTAD secretariat.: http://archive.unctad.org/ templates/.
Завантажити повний текст (PDF)