Кількісне прогнозування врожайності з використанням супутникових спостережень

Автори: В.В. Михайловський , Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіда

Рік: 2014

Випуск: 17

Сторінки: 46-50

Анотація

Розроблено методику використання знімків з геостаціонарних супутників для оцінки стану рослин, проведено статистичний аналіз залежності середньої урожайності по областях України від декадного НДВІ, побудована апроксимуюча функція для прогнозування урожайності, на прикладі озимої пшениці показано, що використання НДВІ є найбільш інформативним для раннього (травневого) прогнозування.

Теги: : вегетаційний індекс; регресійний аналіз; супутникові знімки; урожайність

Список літератури

  1.  Антоненко В.С., Гаценко Р.В. Оценка состояний посевов и прогноз урожайности озимой пшеницы в
    Украине по данным многоспектральной космической сьёмки // Наук. Праці УкрНДГМІ. – 2005. – Вип. 254. – С. 55-71.
  2.  Кривобок А.А. Атмосферная коррекция многоспектральных спутниковых данных // Наук. праці УкрНДГМІ. – 1998. – Вип. 246. – С. 140-150.
  3.  Антоненко В.С., Гаценко Р.В., Бенедичук Л.Э. Временная изменчивость спектральных коэффициентов яркости посевов ярового ячменя и ее учет при аэрофотометрических обследованиях состояния посева // Труды УкрНИГМИ. – М.: Гидрометеоиздат, 1992. – Вып. 244. – С.116-128.
  4.  Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. Г. Численные методы. — 8-е изд. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000, — 460 с.
  5.  Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. — М.: Наука, 1970. — С. 575-576.
  6.  Ильин В. А., Позняк Э. Г. Линейная алгебра: Учебник для вузов. — 6-е изд., стер. —М.: ФИЗМАТЛИТ,
    2004. — 280 с.
Завантажити повний текст (PDF)