Changes of climatic factors and runoff characteristics of Tiligul River under the influence of global warming

Authors: Loboda N.S., Bozhok Y.V., Kuza A.N.

Year: 2014

Issue: 17

Pages: 116-127

Abstract

Quantity indicators of change of climatic factors and runoff characteristics of Tiligul River on the basis of hydrometeorological supervision are established. There is an increase of air temperatures and minor alteration of precipitation. It is causes reduction of an annual and maximum flow, increase of duration summer-autumnal low water, reduction of the winter low water, change of dates of the ice phenomena appearance.

Tags: climatic indicators; global warming; ice phenomena; runoff characteristics

Bibliography

 1.  Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья / Под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко). – Одесса:ТЭС, 2012.-223с.
 2.  Гідрологічні розрахунки для річок України (при відсутності даних спостережень): Посібник / П.Ф. Вишневський, М.І. Дрозд та їн. – К.: Видавництво АН УССР, 1962. – 386 с.
 3.  Глобальные и региональные изменения климата / Шестопалов В.М., Логинов В.Ф., Осадчий В.И. и др. – К.:Ніка-центр, 2011.-448 с.
 4. Гопченко Є.Д., В.А. Овчарук, Шакірзанова Ж.Р. Дослідження впливу сучасних змін клімату на характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Прип’ять //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.:ВГЛ “Обрії”, 2010. – Т.3. – С.50-59.
 5. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). –К.: Ніка-центр, 2010. – 316 с.
 6.  Мельник С.В., Лобода Н.С. Динаміка водного режиму і стоку наносів річок Поділля//Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.:ВГЛ “Обрії”, 2009. – Том.17. С.55-62.
 7.  Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України / Під ред. Степаненко С.М., Польового А.М. – Одеса: Екологія, 2011. – 605с.
 8.  Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. – Київ.: Віпол, 2000. – 375с.;
 9.  Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України.- К.:Ніка-Центр, 2003. – 324 с.
 10. Лобода Н., Сіренко А. Вплив глобального потепління на льодовий режим річки Дністер // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 480-481. Географія. – С.200-203.
 11.  Струтинська В.М., Гребінь В.В. Термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра з другої половини XX століття. – К.:Ніка-Центр, 2010. -196 с.
 12.  Тучковенко Ю.С.,Лобода Н.С., Гриб О.М. Сучасний гідроекологічний стан і рекомендації по водному та екологічному менеджменту Тилігульського лиману // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення”, 12-14 вересня 2012р., Україна, м. Одеса. – Одеса:ТЕС, 2012. – С.66-71.
 13.  Хільчевський В.К., Ромась І.М.,Ромась М.А., В.В. Гребінь, Шевчук І.О., Чунарьов О.В. Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра. – К.:Ніка-Центр, 2007.- 184 с.
Download full text (PDF)