Influence of anthropological loading on the water of the Siversky Donets

Authors: Babayeva, O.

Year: 2007

Issue: 04

Pages: 30-34

Abstract

The contemporary ecological condition of the Siversky Donets and influence of the anthropological factors have been analyzed. The analysis of polluting substances concentration’s change in the Pechenisky Tank water has been made.

Tags: ecological condition; Kharkiv region; Pechenisky Tank; pollution; Siversky Donets

Bibliography

  1. Шумейко А.С. Характеристика экологического состояния Харькова и Харьковской области. – Харьков: ХГАГХ, 1994. – С.42-43
  2. Екологічний атлас Харківської області. – Харків: УкрНДІЕП, ДУ екології та природних ресурсів, 2005. – С. 17 -24, 51 – 57
  3. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998 році //Щорічні національні доповіді про стан навколишнього природного середовища Міністерства охорони навколишнього природного середовища
  4. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2001-2004 році // Щорічні національні доповіді про стан навколишнього природного середовища Міністерства охорони навколишнього природного середовища
  5. Огляд стану забруднення поверхневих вод суші в Харкові та Харківській області за 2004 рік, підготовлений Харківським обласним центром по гідрометеорології. – Харків: ХарГМЦ, 2005. – С.2-9
  6. Н.В.Бут, О.М.Смирнова, О.Е.Семенко. Гідрохімічні показники санітарного стану нижньої течії Сіверського Дінця //Гідрохімічні дослідження. – Всесоюзний науково-дослідний інститут охорони води, Харків. – 1974. – С.13-15
  7. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1999 році //Щорічні національні доповіді про стан навколишнього природного середовища Міністерства охорони навколишнього природного середовища
  8. Жук В.М. Оцінка поверхневих вод Харківської області та інтенсивності їх використання. // Матеріали науково-практичних конференцій ІІІ Міжнародного Водного Форуму «АКВА Україна – 2005». – Київ, 2005. – С.19-25
Download full text (PDF)