Влияние антропогенных нагрузок на воды Северского Донца

Авторы: Бабаева Е.В.

Год: 2007

Выпуск: 04

Страницы: 30-34

Аннотация

Проанализировано современное экологическое состояние Печенежского водохранилища и Северского Донца. Выполнен анализ изменчивости концентраций загрязняющих веществ в воде Печенежского водохранилища.

Теги: водоснабжение; загрязняющие вещества; Печенежское водохранилище; Северский Донец; Харьковский регион; экологическое состояние

Список литературы

  1. Шумейко А.С. Характеристика экологического состояния Харькова и Харьковской области. – Харьков: ХГАГХ, 1994. – С.42-43
  2. Екологічний атлас Харківської області. – Харків: УкрНДІЕП, ДУ екології та природних ресурсів, 2005. — С. 17 -24, 51 — 57
  3. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998 році //Щорічні національні доповіді про стан навколишнього природного середовища Міністерства охорони навколишнього природного середовища
  4. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2001-2004 році // Щорічні національні доповіді про стан навколишнього природного середовища Міністерства охорони навколишнього природного середовища
  5. Огляд стану забруднення поверхневих вод суші в Харкові та Харківській області за 2004 рік, підготовлений Харківським обласним центром по гідрометеорології. – Харків: ХарГМЦ, 2005. – С.2-9
  6. Н.В.Бут, О.М.Смирнова, О.Е.Семенко. Гідрохімічні показники санітарного стану нижньої течії Сіверського Дінця //Гідрохімічні дослідження. — Всесоюзний науково-дослідний інститут охорони води, Харків. – 1974. – С.13-15
  7. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1999 році //Щорічні національні доповіді про стан навколишнього природного середовища Міністерства охорони навколишнього природного середовища
  8. Жук В.М. Оцінка поверхневих вод Харківської області та інтенсивності їх використання. // Матеріали науково-практичних конференцій ІІІ Міжнародного Водного Форуму «АКВА Україна – 2005». – Київ, 2005. – С.19-25
Скачать полный текст (PDF)