Radiating condition of Chernigiv Region and its influence on the health of population

Authors: Gavij, V.M., and T.M. Shovkun

Year: 2007

Issue: 04

Pages: 35-40

Abstract

In the article the modern radiative state of Chernigiv Region and its influence on the health of population is analyzed. It is determined that the most radioactively polluted terrains of Chernigiv Region have the highest parameters of sickness rate of population.

Tags: case rate of the population; levels of a qamma background; radiative pollution; the secondary redistribunion of radionuklides

Bibliography

  1. Байда В. Радіація: цифри і факти. Про це сьогодні говорять // Деснянська правда. –1990, 17 квітня.
  2. Ведення сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення території України внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на період 1999-2002рр. Методичні рекомендації. – К.: Ярмарок, 1998. –103 с.
  3. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2004. – Чернігів, 2005. – 204 с.
  4. Мельник А.І. Основні напрямки мінімізації наслідків чорнобильської катастрофи в сільськогосподарському виробництві Чернігівщини // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 15-річчя аварії на ЧАЕС)”. Тези доповідей. – Ніжин, 2001. – С. 80-81.
  5. Мельник А.І., Приходько А.М., Шишкіна Л.М. Вплив грунтово-агрохімічних факторів на міграцію радіонуклідів в умовах Чернігівщини //Науково-практична конференція „Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ) ”. – Ніжин. – 2004. – С. 153-154.
  6. Основи лісової радіоекології. – Київ: Ярмарок. – 1999. – 252.
  7. Сельскохозяйственная радиоэкология. / Под ред. Алексахина P.M., Корнеева Н.А. – М.: Экология, 1992. – 400 с.
Download full text (PDF)