Радиационное состояние Черниговщины и его влияние на здоровье населения

Авторы: Гавий В.М., Шовкун Т.М.

Год: 2007

Выпуск: 04

Страницы: 35-40

Аннотация

В статье проанализировано современное радиационное состояние Черниговщины и его влияние на здоровье населения. Установлено, что наиболее радиоактивно загрязненные территории Черниговской области имеют самые высокие показатели заболеваемости населения.

Теги: вторичное перераспределение радионуклидов; заболеваемость населения; радиационное загрязнение; уровни гамма-фона

Список литературы

  1. Байда В. Радіація: цифри і факти. Про це сьогодні говорять // Деснянська правда. –1990, 17 квітня.
  2. Ведення сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення території України внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на період 1999-2002рр. Методичні рекомендації. — К.: Ярмарок, 1998. –103 с.
  3. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2004. – Чернігів, 2005. – 204 с.
  4. Мельник А.І. Основні напрямки мінімізації наслідків чорнобильської катастрофи в сільськогосподарському виробництві Чернігівщини // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 15-річчя аварії на ЧАЕС)”. Тези доповідей. — Ніжин, 2001. — С. 80-81.
  5. Мельник А.І., Приходько А.М., Шишкіна Л.М. Вплив грунтово-агрохімічних факторів на міграцію радіонуклідів в умовах Чернігівщини //Науково-практична конференція „Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ) ”. – Ніжин. — 2004. – С. 153-154.
  6. Основи лісової радіоекології. – Київ: Ярмарок. – 1999. – 252.
  7. Сельскохозяйственная радиоэкология. / Под ред. Алексахина P.M., Корнеева Н.А. — М.: Экология, 1992. — 400 с.
Скачать полный текст (PDF)