Land relations institutionalization in transition economy countries: accents and parallels

Authors: Krysak A.I.

Year: 2014

Issue: 17

Pages: 13-19

Abstract

This article substantiates the necessity of the land relations institutionalization experience studying in some transition economy countries, summarizes positive and negative aspects of the world institutionalization transformation practice of the land tenure during the reformation of the separate spheres of the agrarian production.

Tags: institutionalization; land relations; transition economy; world practice

Bibliography

 1.  Конотопцев О. С., Державне управління у сфері земельних відносин. Методичний посібник (доопрацьований та перероблений), Київ, 2009 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://uadocs.exdat.com/docs/index-62224.html?page=20
 2.  Барановський О. Земельна реформа по… / Український регіональний вісник, – №37.- 1 травня 2002 р.
 3.  Коник О., Мартин А., Польський досвід регулювання ринкових земельних відносин [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.zsu.оrg.ua/index.php option=com_content &view=article&id=1981:2011-05-08-06-38-07&catid=62:2011-01-12-14-57-08&Itemid=87
 4. Хвесик М.А., Голян В.А., Крисак А.І. Інституціональні трансформації та фінансовоекономічне регулювання землекористування в Україні: Монографія. – Київ: Кондор, 2007.– 522 с.
 5.  Шуфрич Н. Проблеми реформування земельної власності у постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи // Економіст. – 2003. – №1. – С.46-47.
 6.  Гряда Э.А. К вопросу о проблемах правового регулирования земельных отношений в субъектах Российской Федерации // Экологическое право. – 2006. – № 5. – С. 15.
 7.  Стреха Н.А. Географія для вступників до вузів: країни світу. 2-е вид. – Мн.: Аверсев, 2005., – c.283.
 8.  Данкевич А.Є. Світовий досвід оренди земель // Економіка АПК. – 2007. – №3. – С. 138-144.
 9.  Мартин А., Погурельський С. Земельна політика України: стратегія адаптації до вимог Європейського Союзу // Землевпорядний вісник. – 2006. – №1. – С. 50-52.
 10.  Нечипоренко О.М. Світова практика розвитку земельних відносин // Економіка АПК. – 2007. – №4. – С. 154-157.
 11.  Галушко В.П. Формування ринку землі в Україні. – 2-е вид., переробл. та допов. / За ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика. – К.: Урожай, 2006. – 280 с.
 12.  Дудич Г. Зарубіжний досвід удосконалення земельних відносин у сільському господарстві // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua /portal/Chem_Biol/ Vldau/APK/ 2011_18_1 /files/ 11dgriai.pdf
Download full text (PDF)