Состав редколлегии

Головний  редактор

В. М. Хохлов, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ

(Одеський державний екологічний ун-т)

Заступники  головного  редактора

 Є. Д. Гопченко, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ

Т. А. Сафранов, д-р геол.-мінер. наук, проф., ОДЕКУ

Ю. С. Тучковенко, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ

 Редакційна  колегія

 Український склад:  Б. Г. Александров, д-р біол. наук, Ін-т біології моря НАН України, м.Одеса; Б. В. Буркінський, д-р екон. наук, проф., акад. НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м.Одеса; О. І. Герасимов,      д-р фіз.-мат. наук, проф., ОДЕКУ; О. В. Глушков, д-р фіз.-мат. наук, проф., ОДЕКУ; О. Р. Губанова, д-р екон. наук, проф., ОДЕКУ; Г. П. Івус, канд. геогр. наук, проф., ОДЕКУ; В. Г. Ковальов, д-р екон. наук, проф., ОДЕКУ; Н. С. Лобода, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ; І. Д. Лоєва, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ; Г. В. Ляшенко, д-р геогр. наук, проф., Нац. наук. центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова», м.Одеса;  В. І. Мещеряков, д-р техн. наук, проф., ОДЕКУ; Г. Г. Мінічева, д-р біол. наук, Інститут біології моря НАН України, м.Одеса; А. М. Польовий, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ; О. Б. Полонський, д-р геогр. наук, проф., член-кор. НАН України, м.Київ; О. О. Світличний, д-р геогр. наук, проф., Одеський нац.  ун-т ім. І. І. Мечнікова; С. І. Сніжко, д-р геогр. наук, проф., Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; С. М. Степаненко, д-р фіз.-мат. наук, проф., ОДЕКУ; В. Н. Степанов, д-р екон. наук, проф., Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; м.Одеса, В. К. Хільчевський, д-р геогр. наук, проф., Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Є. П. Школьний, д-р техн. наук, проф., ОДЕКУ;  Ж. Р. Шакірзанова, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ

 

Зарубіжний склад:  Дж. Домінік, проф., Ін-т морських наук (Венеція, Італія); Н. Х. Трі, проф., Університет Далхаузи (Канада); T. Соловей, PhD, д-р наук, Польський геологічний ін.-т (Варшава, Польща); М. В. Болгов, д-р техн. наук, Інститут водних проблем РАН (Москва, Російська Федерація); Я. М. Іваньо, д-р техн. наук, проф., Іркутський державний аграрний університет ім. А. А. Єжевського (Російська Федерація)

О. І. Марунич — відповідальний секретар, ОДЕКУ