Условия публикации

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

УВАГА! Передача статті в редакцію (будь-яким способом) з метою її публікації автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Авторської угоди, яку автор має додати до статті.

При поданні статей на розгляд до редакційної колегії журналів автор (перший автор — у разі колективного твору) заповнює та підписує заяву (Додаток № 1), якою підтверджує факт особистої перевірки статті на відсутність в рукопису запозичень з друкованих та електронних джерел третіх осіб, не підкріплених відповідними посиланнями, а також інформованість щодо можливих санкцій у разі виявлення плагіату. Відмова у належному заповненні та підписанні заяви автоматично тягне за собою відмову від допуску статті на розгляд (згідно з Положенням «Про заходи щодо недопущення академічного плагіату в Одеському державному екологічному університеті», затвердженим на засіданні вченої ради Одеського  державного екологічного  університету 30.04.2015 р.)

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до Вимог, розміщених на сайті журналу в підрозділі «ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ», та які пройшли первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю стаття повертається автору на доопрацювання. Далі стаття направляється на рецензування і якщо є зауваження з боку рецензентів, вона повертається автору разом із текстом рецензій. Дороблений варіант статті, яка мала суттєві зауваження з боку рецензентів, направляється на повторне рецензування. У випадку повторних значних зауважень з боку двох рецензентів, або якщо стаття має негативний відгук з боку тільки одного рецензента, назначається третій рецензент.

Рецензії на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

Первинні зауваження, які дають право редакції повернути авторові статтю на дооформлення:

  • Відсутність в надісланому автором електронному листі підписаних та відсканованих в графічному форматі Авторської угоди та заяви за формою Додатка №1.
  • Стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет).
  • Недостатній або завеликий обсяг статті (мінімально — 5 стор., максимально – 13 стор.).
  • Відсутність УДК / PACS (при необхідності).
  • Відсутність або неповнота будь-якої складової метаданих / контактної інформації / поштової адреси.
  • Відсутність метаданих англійською мовою.
  • Значна невідповідність посилань тексту.
  • Відсутність списку використаних джерел (мовою статті та латиницею).
  • Недостатній обсяг анотації англійською мовою (приблизно 100-250 слів).
  • Недостатній обсяг списку використаних джерел (менше 8 найменувань).

Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Статті, що відносяться до одного тематичного розділу журналу, як правило, публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції та з урахуванням дати отримання позитивної рецензії рецензентами.

Рішення про включення статті до змісту чергового випуску журналу приймається (з урахуванням отриманих рецензій) на засіданні редколегії та остаточно на засіданні вченої ради університету.

Фінансування журналів здійснюється його засновником — Одеським державним екологічним університетом. Гонорар авторам за статті, які публікуються в журналах, не передбачається. Автор опублікованої статті не має право на безкоштовне отримання випуску журналу з його статею. Зацікавлений автор може заказати та купити через бухгалтерію університету необхідний номер журналу. Умови купівлі журналу див. на сайті університету http://odeku.edu.ua .  

Також автор може знайти електронну версію своєї статті на сайті журналу.