Памятка

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в наукових журналах Одеського державного екологічного університету, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

В рецензії висвітлюються такі питання:

  • чи відповідає назва статті її змісту;
  • чи відповідає назва дослідження у статті тематиці журналу;
  • чи має зміст статті новизну у вирішенні проблеми, задачі;
  • чи досконалий науковий рівень статті для публікації в журналі;
  • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
  • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні внести автори в статтю (при наявності таких);
  • до якого типу публікації можна віднести статтю: 1) наукова стаття (оглядово-узагальнюючого характеру, проблемного характеру, рішення конкретної наукової задачі), 2) коротке повідомлення.

Процедура рецензування є анонімною для авторів і здійснюється принаймні двома рецензентами (один з них зовнішній), яких назначає головний редактор журналу або його заступник .

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні вчені, які мають наукові праці за проблематикою, яка заявлена у статті. Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

Рецензент повинен дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивним та неупередженим.

У разі виникнення підозри на плагіат згідно з Положенням «Про заходи щодо недопущення академічного плагіату в Одеському державному екологічному університеті», затвердженим на засіданні Вченої ради Одеського державного екологічного університету 30.04.2015 р., рецензент звертається до редакційної колегії журналу з вимогою додаткової перевірки публікації на наявність плагіату.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до Вимог стосовно оформлення статей, які пройшли первинний контроль у редакції. Далі головний редактор журналу назначає 2-х рецензентів на статтю. Якщо стаття має незначні зауваження обох рецензентів, автор виправляє зауваження. Якщо стаття має суттєві зауваження з боку рецензентів, то після виправлення зауважень стаття повертається на повторне рецензування. У випадку повторних значних зауважень з боку двох рецензентів або якщо стаття має негативний відгук з боку тільки одного рецензента, головний редактор назначає третього рецензента. 

Рішення про надання дозволу на включення статей до змісту чергового випуску журналу приймається
(з урахуванням отриманих рецензій) на засіданні редколегії та остаточно на засіданні вченої ради університету.

Рецензується кожна наукова публікація в журналі.

Файл з бланком рецензії надсилається рецензенту головним редактором журналу або його заступником. Після його заповнювання (тільки в електронному вигляді), рецензент надсилає бланк на електронну адресу головного редактора або його заступника.

Термін рецензування для кожного рецензента – 1 місяць з моменту отримання статті від редколегії журналу.