Правила оформления

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 В  журналі здійснюються такі типи публікацій: 1) наукові статті (оглядово-узагальнюючого характеру, проблемного характеру, рішення конкретної наукової задачі), 2) короткі повідомлення, 3) рецензії.

Статті публікуються однією з трьох мов: українською, англійською або російською.

Технічні вимоги до тексту рукопису

Рукопис має бути набраним у текстовому редакторі MS Word пакету MS Office будь-якої версії включно до 2010. Для оформлення рукопису статті слід використовувати спеціально розроблений шаблон MAR_ODEKU VODEKU та додержуватися всіх його вимог. Всі необхідні елементи форматування  вже вбудовані у шаблон. Текст рукопису статті слід просто друкувати замість тексту поданого для прикладу у шаблоні.

При наборі статті та рефератів слід широко використовувати «нерозривний пробіл» — (гарячі клавіші «Shift» + «Ctrl» + «Пробіл»). Його слід ставити між: ініціалами та прізвищем; значенням та одиницею вимірювання; роком та «р.», «рр.»; після «рис.», «табл.», між позначенням сторінок «с.», «р.», «С.», «рр.» та їх кількістю чи діапазоном.

У шаблоні MAR_ODEKU VODEKU в розділі 3 прописані обов’язкові складові для статті (назва статті, прізвища авторів, їх місце та адреса роботи, анотації, ключові слова, «Список літератури», «References» та ін.) і дається їх характеристика. Структура статті для всіх видів публікацій представлена в п. 3.9 тексту шаблону. Також у шаблоні можна ознайомитись з вимогами журналу при створенні у тексті статті формул (розділ 4), рисунків (розділ 5) та таблиць (розділ 6).

Перед початком оформлення рукопису статті слід завантажити останню версію шаблона  MAR_ODEKU VODEKU.

Додатково до шаблону необхідно ознайомитись з вимогами по оформленню:

  • Анотацій українською (російською) та англійською мовами
  • Метаданих латиницею до статті
  • Посилань на літературу українською та російською мовами
  • Посилань на літературу латиницею

Також при оформленні метаданих в англійському блоці статті та при оформленні посилань на літературу латиницею корисно ознайомитись з правилами та системами транслітерації, які прийняті для використання в наукових журналах ОДЕКУ.

На першій сторінці рукопису у відповідному полі має бути при необхідності вказаний  індекс за схемою РАСS (Рhysics and Astronomy Classification Scheme), який класифікує тематику статті.

При оформленні посилань на статтю в «REFERENCES» скорочені назви журналів бажано вказувати не довільно, а так, як вони зареєстровані в системі ICI_WoS.

Ознайомитись з додатковими вимогами по оформленню статей можна в цьому ж розділі «ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ».