О журнале

«Вісник Одеського державного екологічного університету»

ISSN: 2311-0899

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

КВ 9686 від 21.03.2005

 

Засновник  і  Видавець:  Одеський державний екологічний університет (м. Одеса, Україна)

Скорочена назва журналу українською:  Вісн. ОДЕКУ

Реєстраційна назва журналу:

Vìsnik Odesʹkogo deržavnogo ekologìčnogo unìversitetu ,  скорочена: Vìsn. Odes. derž. ekol. unìv.

Назва англійською: Bulletin of Odessa State Environmental University, скорочена: Bull. of OSENU

Переваги для авторів:

 • Наявність журналу у переліку наукових фахових видань ДАК МОН України у галузі географічних наук: гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія; метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (наказ МОН України №1-05/4 від 26.05.2010 року) та економічних наук: економіка природокористування і охорона навколишнього середовища (наказ МОН України №1-05/3 від 14.04.2010);
 • Безкоштовна публікація статей та безкоштовне розміщення їхніх електронних версій у мережі ІНТЕРНЕТ;
 • Можливість подання статей однією з трьох мов: українською, англійською або російською;
 • Періодичність виходу номерів журналу не менш, ніж 2 рази на рік;
 • Можливість електронного подання статей з будь-якої частини світу;
 • Відповідність друкованої версій журналу міжнародним стандартам;
 • Увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування;
 • Електронне розсилання коректур статей;
 • Відсутність вимоги щодо акту експертизи з дозволом на відкриту публікацію поданого матеріалу;

Тематика журналу

Журнал публікує неопубліковані раніше та не подані до публікації у будь-які інші видавництва статті, що містять оригінальні результати експериментальних або теоретичних досліджень за напрямками наукових досліджень університету: екологія та охорона природного середовища, менеджмент природоохоронної діяльності, економіка природокористування, інформаційні технології в екології та гідрометеорології, метеорологія, агрометеорологія, гідрологія суші, океанологія та морське природокористування, гідрографія, соціально-гуманітарні науки, а також науково-методичні статті з організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

В журналі “Вісник Одеського державного екологічного університету” здійснюються такі типи публікацій: 1) наукові статті (оглядово-узагальнюючого характеру, проблемного характеру, рішення конкретної наукової задачі), 2) короткі повідомлення, 3) рецензії.

Журнал охоплює такі напрями:

 • Охорона навколишнього середовища ;
 • Менеджмент та економіка природокористування ;
 • Метеорологія, кліматологія та агрометеорологія ;
 • Гідрологія суші та гідроекологія ;
 • Океанологія та морське природокористування ;
 • Фундаментальні науки ;
 • Геоінформаційні та технічні системи моніторингу довкілля;
 • Соціально-гуманітарні науки

Матеріали, подані до редакції, проходять процедуру рецензування.

 

Контактна інформація:

Адреса редакції:   Одеський державний екологічний університет

Редакційний відділ         

Редколегія наукового журналу «Вісник ОДЕКУ»

вул. Львівська, 15, Одеса, 65016, Україна

Головний редактор: Хохлов Валерій Миколайович

Телефон: (0482)-32-67-62

Електронна скринька:  metod1@odeku.edu.ua

Відповідальний секретарМарунич Олександра Іванівна

Телефон: (0482)-32-67-58

Електронна скринька редакції: redactor11@ukr.net & redactor@odeku.edu.ua