Estimation of S. Bug waters quality on hydrochemical parameters (within the boundary of Vinnitsa region)

Authors: Chugai, A., and A. Kolesnik

Year: 2006

Issue: 02

Pages: 182-191

Abstract

The estimation of South Bug waters quality within the boundary of Vinnitsa region in 2000 – 2004. The changes of waters quality for the considered period and possible sources of anthropogenic influence on natural waters are analyzed.

Tags: combination index of pollution; limiting parameter of pollution; waters quality

Bibliography

  1. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та інші. – К.: Символ – Т, 1998. – 28 с.
  2. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. – К.: Ніка центр, 2001. – 262 с.
  3. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області в 2003 р. – Вінниця, 2004. – 62 с.
Download full text (PDF)