Институциональные сдвиги в направлении экономико-экологической трансформации

Авторы: Жавнерчик О.В.

Год: 2011

Выпуск: 12

Страницы: 48-55

Аннотация

Определены характерные особенности и эволюционные стадии институциональных основ экономико-экологической трансформации, проанализированы особенности институциональной среды на национальном, местном и международном уровнях, рассмотрены основные недостатки функционирования институционального механизма обеспечения безопасного развития экономико-экологических систем и предложены направления их преодоления.

Теги: институт; институциональный механизм; экономико-экологическая трансформация

Список литературы

  1. Голян В.А. Інституціональні передумови вдосконалення управління водогосподарською та водоохоронною діяльністю // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, м.Суми, 20-21 квітня 2010р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.1. — С. 56-59.
  2. Дубель В. Міжнародне регулювання еколого-економічної безпеки // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного унівеститету. – 2008. Вип.9. – С. 63-69.
  3. Економічна безпека: Навч. посіб. / За ред.. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647с.
  4. Кравців В.С. Система фінансування природоохоронної діяльності: національний, регіональний, місцевий рівні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція: Зб.наук.праць / Інститут регіональних досліджень НАН України, — 2007. Вип.1 (63). – С.275-289.
  5. Мартинюк О.В. Інституційне забезпечення системи управління навколишнім природним середовищем в територіальному вимірі // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, м.Суми, 20-21 квітня 2010р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.1. — С. 188-189.
  6. Податковий кодекс України.
  7. Рубель О.Є. Інноваційно-інституційна база економіко-екологічного співробітництва в Чорноморському регіоні // Вісник Хмельницького нац. ун-ту: Науковий журнал. – 2009. — №5, Т.2 (136). – С.236-239.
  8. Толстоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / ВО НАН України. Ін-т філософії ім. Г.Сковороди, Київ.нац.ун-т ім. Т.Шевченка. – 2-е вид. – К.: Знання України, 2007. – 332с.
Скачать полный текст (PDF)