Institutional shifts in the direction of economic-ecological transformation

Authors: Zhavnerchik O.

Year: 2011

Issue: 12

Pages: 48-55

Abstract

The characteristics and evolutionary stages of institutional bases of economic-ecological transformation were determined, the features of institutional environment at national, local and international levels were analysed, the basic lacks of functioning of institutional mechanism of maintenance of safe development of economicecological systems are considered and the directions of their overcoming are offered.

Tags: economic-ecological transformation; institute; the institutional mechanism

Bibliography

  1. Голян В.А. Інституціональні передумови вдосконалення управління водогосподарською та водоохоронною діяльністю // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, м.Суми, 20-21 квітня 2010р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.1. – С. 56-59.
  2. Дубель В. Міжнародне регулювання еколого-економічної безпеки // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного унівеститету. – 2008. Вип.9. – С. 63-69.
  3. Економічна безпека: Навч. посіб. / За ред.. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647с.
  4. Кравців В.С. Система фінансування природоохоронної діяльності: національний, регіональний, місцевий рівні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція: Зб.наук.праць / Інститут регіональних досліджень НАН України, – 2007. Вип.1 (63). – С.275-289.
  5. Мартинюк О.В. Інституційне забезпечення системи управління навколишнім природним середовищем в територіальному вимірі // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, м.Суми, 20-21 квітня 2010р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.1. – С. 188-189.
  6. Податковий кодекс України.
  7. Рубель О.Є. Інноваційно-інституційна база економіко-екологічного співробітництва в Чорноморському регіоні // Вісник Хмельницького нац. ун-ту: Науковий журнал. – 2009. – №5, Т.2 (136). – С.236-239.
  8. Толстоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / ВО НАН України. Ін-т філософії ім. Г.Сковороди, Київ.нац.ун-т ім. Т.Шевченка. – 2-е вид. – К.: Знання України, 2007. – 332с.
Download full text (PDF)