Evaluation of variability of annual runoff in the basin of the Dniester river (left bank)

Authors: Loboda N., Dorofeeva V.

Year: 2011

Issue: 12

Pages: 168-177

Abstract

It is consider the estimation of variability of annual runoff in the river basin Dniester by establishing trends to changes in climatic factors such as rainfall and temperature in the western and south-western Ukraine, the cyclical fluctuations of climatic factors and the annual runoff, as well as trends in changes of the annual runoff characteristics annual flow of the left bank of the Dniester River.

Tags: average long-term size of a river runoff; variability of climatic factors and runoff

Bibliography

  1. Гребінь В.В. Внутрірічний розподіл стоку води і наносів лівобережних приток Дністра та його сучасні зміни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2005. – Т.7. – С.133-141.
  2. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). – К.: Ніка Центр, 2010. – 316 с.
  3. Кирилюк М.І. Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат: Навчальний посібник. – Вид. «Рута» Чернівецького національного університету, 2001. – 246 с.
  4. Лобода Н.С. Расчёты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния. Монография. — Одесса: Экология, 2005. — С. 75.
  5. Лобода Н.С., Гопченко Є.Д. Стохастичні моделі у гідрологічних розрахунках: Навчальний посібник. – Одеса: Екологія, 2006. – 200 с.
  6. Лобода Н.С., Мельник С.В. Многолетняя изменчивость климата и водного режима рек Подолии // Український гідрометеорологічний журнал. – 2009. – №5.– С.184-191.
  7. СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик / Науч. ред. Соколов А.А. и др. – М.: Стройиздат, 1985. – 36 с.
  8. Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б.И. Стрельца. – К.: Урожай, 1984. – 304 с.
Download full text (PDF)