Methodical bases of economic evaluation of losses from the extraordinary situations of natural character

Authors: Serbov N.G.

Year: 2011

Issue: 12

Pages: 25-31

Abstract

In the article it is considered the classifications of extraordinary situations on their origins, on basic types, depending on volumes caused the extraordinary situation of the consequences. The chart of calculation of general losses was analysed from an extraordinary situation. The methodical approaches of estimation of losses are offered from the extraordinary situations of natural character.

Tags: economic of losses; extraordinary situations; the extraordinary situations of natural character

Bibliography

  1. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценке экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды – М.: Экономика, 1986. – 92 с.
  2. Методика эколого-экономической оценки проектов – К.: СОПС УССР АН УССР, 1980.- 28 с.
  3. Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру// Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. № 175 “ (із змінами та доповненнями відповідно до постанови КМУ від 04.06.2003р. № 862). – 40 с.
  4. Методические основы оценки антропогенного влияния на качество поверхностных вод. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 176с.
  5. Національний класифікатор України ДК 019:2010 «Класифікатор надзвичайних ситуацій». – Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, наказ № 457 від 11.10.2010р. – Київ, 2010. – 23 с.
  6. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. – М.: ИПК РЭФИА, 1997. – 364 с.
  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями».
Download full text (PDF)