The рerspective directions for improving the investment climate in Ukraine

Authors: Tiulkina E. A., Zavoloka M. N.

Year: 2013

Issue: 15

Pages: 55-61

Abstract

The investment climate of Ukraine is considered in the article; obstacles to obtaining the necessary volume of investment resources; suggests ways of improving the investment climate in Ukraine.

Tags: competitiveness; foreign investment; investment; investment climate

Bibliography

 1. Антикорупційна стратегія України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sebweb.at.ua/Statyi/st.12antikorupcijna_strategija.doc.
 2. Гузенко О.П. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64206.doc.htm
 3. Державний комітет статистики України. Держкомстат. Госкомстат Украины. Ukraine statistics [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 4. Економічні новини. Останні новини дня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svit24.net/economic?start=132/
 5. Економічна та соціальна політика // Національна безпека і оборона. – 2011. – №3. – С. 22-44.
 6. Жураховська Л.В. Використання GIPS для оцінки результатів інвестиційної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/024.htm.
 7. Іваноньків О.О. Політика держави щодо інвестиційної діяльності в Україні та перспективи прямого іноземного інвестування / Економіка та управління національним господарством. – 2007. – № 11. – С. 12–17.
 8. Івахненко І. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації/ Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №2. – С. 7-9.
 9. Носова О.В. Інвестиційний клімат в Україні: основні напрями поліпшення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/6/9.pdf
 10. Олександренко І.В. Особливості іноземного інвестування в Україні / Держава та регіони. – 2008. – № 5. – С. 43–47.
 11.  Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом – К.:Лібра, 2002. – 471с.
 12. Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua/
Download full text (PDF)