The Estimation of the Ahroecological State of Lands of Southern Districts of Odessa Area Taking into Account Organization of Different Types of Lands

Authors: L.O. Prykup

Year: 2013

Issue: 15

Pages: 95-100

Abstract

General organization of different types of lands of south districts of Odessa area is proposed. Indexes of ecological stability and ball of anthropogenic loading by means of general and improved approaches (methodology) has been evaluated. Taking into account ecological indexes the estimation of agroecological state of the land of investigated territory is presented.

Tags: ecological equilibrium; ecological stability; land of the agricultural setting; plough-land; protected zones; the territory of south of the Odesa area; wildlife preserves

Bibliography

 1. Шершун М.Х. Екологічні проблеми природокористування в аграрному секторі економіки // Агроекологічний журнал. – 2009. – №3. – С.13-16.
 2. Методичні рекомендації з комплексної агроекологічної оцінки земель сільськогосподарського призначення / За ред. О.О. Ракоїд. – К.: Логос, 2008. – 51с.
 3. Концепція екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив / Харків – 2004 – 23 с.
 4. Тараріко О.Г. Подолання опустелення та деградації земель як базова основа збалансованого розвитку сільського господарства // Екологічний вісник. – 2007. – №5 (45). – С.20-22.
 5. Ляшенко Г.В., Прикуп Л.О. Агроекологічна оцінка якості ґрунтів на півдні Одеської області // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2011. – №12. – С. 80-87.
 6. Третяк А.М., Друга В.М. Методологія і методика наукових досліджень у землевпорядкуванні: Навч. посіб. – К.: Аграрна наука, 2005. – 300 с.
 7. Сохнич А.Я. Моніторинг земель: Навч. посіб. Львів: Львівський державний агроуніверситет, 1997. – 131 с.
 8. Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення. / За ред. Академіка УААН та РАСГН, доктора технічних наук, проф. П.І. Коваленка. – К.: Аграрна наука, 2001. – 214 с.
 9. Агроекологічний стан окремих земель Київщини: комплексна оцінка та заходи щодо його поліпшення: Метод.рек. / Макаренко Н.А., Ракоїд О.О., Москальов Є.Л., Палапан Н.В., Дегусаров А.Б., Ярмоленко Є.В., Бонцаровський Д.М., Лапа М.А., Бондар Г.М, Крикунов В.Г.; за ред.. Фурдичка О.І. – К.: 2005. – 54 с.
 10. Ракоїд О.О., Сахарчук Р.П., Дзюба Л.П., Мельник Г.Г. Екологічна оцінка сучасних систем землекористування Київської області // Агроекологічний журнал. – 2006. – №4 – С. 35-41.
 11. В.В. Морозов Формування ГІС для екологічної оптимізації ландшафту і підвищення родючості грунтів. https://docs.google.com/viewer
 12. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів та сільськогосподарського землекористування / Третяк А.М., Третяк Р.А., Шквир М.І. – К.:, Інститут землеустрою УААН, 2001. – 15с.
Download full text (PDF)