Market conversions in the maintenance of available housing

Authors: Ulybina V.A.

Year: 2013

Issue: 15

Pages: 35-42

Abstract

In the article it is examined the conditions for the development of competitory relations in the sphere of the maintenance of available housing, and the possibility of overcoming the negative influence of monopolism in this branch.

Tags: available housing; concession; market relations; the association of the coowners of multi-apartment houses (ACMH); the market for housing services

Bibliography

 1. Закон України про концесії від 16.07.1999 №997-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – С.372.
 2. Булгаков С.Н. Концепция реконструкции 5-этажной застройки 60-70-х гг. // Пром. и граждан. стр-во. – 1995. – №7. – С.21-24.
 3. Гірняк В. Джерела конституційно-правового регулювання комунальної власності в Україні // Вісник. – Л., 2008. – Вип.38. – С.182–190.
 4. Полонин А.В. О необходимости фудита в жилищном хозяйстве // Коммун. х-во городов: Науч. – техн. сб. – Київ: Техніка, 2002. – Вип.41. – С.31-33.
 5. Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 19 червня 1992 року №2482-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст. 524.
 6. Про житловий фонд соціального призначення : Закон України від 12 січня 2006 року №333-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №19-20. – Ст. 159.
 7. Титяев В.И., Полонин А.В. Проблемы и пути реформирования экономики жилищного хозяйства // Коммун. х-во городов: Науч. – техн. сб. – Київ: Техніка, 2001. – Вип.34. – С.95-98.
 8. Устименко В.А. Міська власність і міське господарство / НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк: ООО «Південь-Схід, Лтд», 2006.– 352 с.
 9. Чекіна А. В. Деякі аспекти правового регулювання управління комунальною власністю // Актуальные проблемы управления ресурсами городского развития. – Донецк, 2009. – С.191–194.
 10. Чунаєв О. Житлово-комунальне господарство: ситуація з реформуванням: Стан житлово-комунального господарства // Профспілки України. – 2007. – № 5. – С.27 – 33.
 11. hptt:// www.housing.org.ua. Центр сприяння житловим та муніципальним реформам.
Download full text (PDF)