The impact of agrometeorological conditions on the formation of leaf area and the photosynthetic productivity of winter rape autumn-winter period of vegetation

Authors: Vasalatiy N.V.

Year: 2013

Issue: 15

Pages: 110-118

Abstract

The paper examines the impact of agrometeorological conditions on the formation of foliage and a total dry mass of plants in winter rape in a different date of sowing in the autumn-winter period. The induced comprehensive assessment of net photosynthesis productivity and photosynthetic capacity in 2009 and 2010 is carried out.

Tags: sowing date; the area of leaves; the net productivity of photosynthesis; winter rape

Bibliography

  1. Васалатій Н.В. Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимого ріпаку в осінній період вегетації // Вісник одеського державного екологічного університету. – 2010. – Вип. 10. – С. 150 – 156.
  2. Гайдаш В.Д., Дем’янчук Г.Т., Ковальчук Г.М. Ріпак – культура великих можливостей. – Ужгород. Карпати, 1999. – 69 с.
  3. Ничипорович А.А. Фотосинтез и вопросы продуктивности растений. – М.: Академия наук СССР, 1963. – 157 с.
  4. Озимий ріпак в Степу України / Під ред. Щербакова В.Я. – Одеса: ООО « ІНВАЦ», 2009. – 184 с.
  5. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 175 с.
  6. Яковенко Т.М. Олійні культури України. – К: Урожай, – 2005. – С. 24 – 26.
  7. Марков. І. Інтенсивна технологія вирощування ріпаку // Агробізнес сьогодні ( тематич. додаток. Агрономія сьогодні ). – №10 (209) . – 2011. – С. 1 – 23.
Download full text (PDF)