Modern techniques for assessing regional investment attractiveness

Authors: Tiulkina E. A., Nerya V.I.

Year: 2013

Issue: 15

Pages: 73-78

Abstract

The essence of the regional investment attractiveness indicators of investment, indicators of investment attractiveness of regions is considered and modern approaches and methods for assessing regional investment attractiveness are analyzed.

Tags: investment attractiveness; methods the region; the narrative approach; the rating approach

Bibliography

 1. Асаул А. Систематизация факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность регионов // Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С.53-62.
 2. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2 т. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. –Т. 1. – 536 с.
 3. Гомольська В.В. Організаційно-економічні аспекти поліпшення інвестиційного клімату регіону // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С.62-70.
 4. Заставний Ф.Д. Депресивні регіони України: аналіз, оцінка, проблеми // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С.76 – 89.
 5. Інвестиційний менеджмент: теорія і практика / за ред. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ “Видавництво Аспект-Поліграф”, 2009. – 452 с.
 6. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1036.155.0
 7. Методика розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_1a/pg_ibcnog/ index.htm.
 8. Петраев А.В. Факторы инвестиционной привлекательности. Методика оценки инвестиционной привлекательности региона (отрасли, предприятия) [Електронний ресурс]/ – Режим доступу: http://scholar.google.com/scholar_hostq=info:_AnsH32I54wJ:scholar.google.com/&output=viewport&pg=217.
 9. Семина Л.А. Инвестиционная привлекательность: теоретический аспект. [Електронний ресурс] // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 14 (195). Экономика. Вып. 27. – С.17-19. – Режим доступу: http://www.lib.csu.ru/vch/195/002.pdf.
 10. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К.: Вікар, 2002. – 374 с.
 11. Euromoney’s Country Risk Rankings : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.euromoney.com.
Download full text (PDF)