Перспективные направления улучшения инвестиционного климата в Украине

Авторы: Тюлькина Е. А., Заволока М. Н.

Год: 2013

Выпуск: 15

Страницы: 55-61

Аннотация

Рассмотрен инвестиционный климат Украины; факторы препятствующие получению необходимых объёмов инвестиционных ресурсов; даны предложения по улучшению инвестиционного климата Украины.

Теги: инвестиции; инвестиционный климат; иностранные инвестиции; конкурентоспособность

Список литературы

 1. Антикорупційна стратегія України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sebweb.at.ua/Statyi/st.12antikorupcijna_strategija.doc.
 2. Гузенко О.П. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64206.doc.htm
 3. Державний комітет статистики України. Держкомстат. Госкомстат Украины. Ukraine statistics [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 4. Економічні новини. Останні новини дня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svit24.net/economic?start=132/
 5. Економічна та соціальна політика // Національна безпека і оборона. – 2011. — №3. – С. 22-44.
 6. Жураховська Л.В. Використання GIPS для оцінки результатів інвестиційної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/024.htm.
 7. Іваноньків О.О. Політика держави щодо інвестиційної діяльності в Україні та перспективи прямого іноземного інвестування / Економіка та управління національним господарством. – 2007. – № 11. – С. 12–17.
 8. Івахненко І. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації/ Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №2. – С. 7-9.
 9. Носова О.В. Інвестиційний клімат в Україні: основні напрями поліпшення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/6/9.pdf
 10. Олександренко І.В. Особливості іноземного інвестування в Україні / Держава та регіони. – 2008. – № 5. – С. 43–47.
 11.  Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом – К.:Лібра, 2002. — 471с.
 12. Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua/
Скачать полный текст (PDF)