Financial approaches to the motivation of the Nature Conservation Fund of Ukraine development

Authors: Polyanichko O.V.

Year: 2013

Issue: 15

Pages: 62-72

Abstract

This article is devoted to the definition of main types of a nature-conservation fund development. A motivator place in the sphere of the Nature Conservation Fund of Ukraine development is determined. Also the main vectors of motivational relations between actors in this scope are analyzed. The dynamics of arrivals in the Nature Conservation Fund of Ukraine is researched.

Tags: financing; motivation; motivational copulas; reason; the naturally-protected fund

Bibliography

  1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»// Голос України офіційне видання від 28.12.2011 № 246.
  2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»//Голос України офіційне видання від 30.12.2010 № 249.
  3. Галушкіна Т.П, Жемба А.Й. Теоретико-методологічні засади природо-ресурсного менеджменту в Україні//Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2010. – Вип. 4. – С. 62 — 70.
  4. Офіційний сайт Головного управління статистики в Одеській області // http://www.od.ukrstat.gov.ua/
  5. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення від 1973 р. з виправленнями від 1979 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129.
  6. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів від 1973 р. з поправками від 1982 р. та 1987р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_031
  7. Офіційний сайт Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)// http://www.nefco.org/
Download full text (PDF)