Formation of the bases of establishment and maintenance of the rights of national minorities in the Ukraine

Authors: Kushnirenko I.U.

Year: 2013

Issue: 15

Pages: 244-249

Abstract

The analysis of the processes of the formation of the national and international-legal norms, which regulate the rights of national minorities, is carried out, the duality of the contemporary position of the lawful bases of the protection of the rights of national minorities is determined, are proposed the ways of the liquidation of deficiencies in the ethnic national policy.

Tags: ethnic national politics; national minorities; the interethnic of relation

Bibliography

  1.  Шелест Д., Юрченко М. Політико-правові основи етнодержавотворення в Україні. — Одеса: Астропринт, 1999. — С. 93 – 94.
  2. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25 червня 1992 року № 2494-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36. — С. 529.
  3.  Про внесення змін до Закону України «Про національні меншини в Україні» (проект) від 11 липня 2007 року // http://www.scnm.gov.ua/control/uk/index// Офіційний сайт Державного комітету України у справах національностей та релігій.
  4. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. — К.: Вентурі, 1999. — C. 132.
  5. Шульга М.О. Міжнародний досвід захисту прав національних меншин // Права людини в Україні: Інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-американського бюро захисту прав людини. – К.: Вентурі, 1998. – Вип. 21. – С. 132.
  6. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. — К.: Вентурі, 1999. — C. 133.
  7. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 29 вересня 1997 року № 541/97 // Вісник Верховної Ради України. – 1997. – № 43. – С. 280.
  8. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28. 06. 1996 р. // Вісник Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
  9. Інформація Міністерства юстиції України про виконання постанови Верховної Ради України «Про спеціальну доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини «Стан дотримання країною європейських стандартів з прав і свобод людини» та «Про щорічну доповідь Уповноваженого ВРУ про стан дотримання та захисту прав і свобод людини» // http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/ uk/publish/article
Download full text (PDF)