Современные методики оценки инвестиционной привлекательности региона

Авторы: Тюлькина Е.А., Нэря В.И.

Год: 2013

Выпуск: 15

Страницы: 73-78

Аннотация

Рассмотрена сущность региональной инвестиционной привлекательности, показатели инвестиционной привлекательности регионов и проанализированы современные подходы и методы оценки инвестиционной привлекательности регионов.

Теги: инвестиционная привлекательность; описательный подход; регион; рейтинговый подход

Список литературы

 1. Асаул А. Систематизация факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность регионов // Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С.53-62.
 2. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2 т. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. –Т. 1. – 536 с.
 3. Гомольська В.В. Організаційно-економічні аспекти поліпшення інвестиційного клімату регіону // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С.62-70.
 4. Заставний Ф.Д. Депресивні регіони України: аналіз, оцінка, проблеми // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С.76 – 89.
 5. Інвестиційний менеджмент: теорія і практика / за ред. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ “Видавництво Аспект-Поліграф”, 2009. – 452 с.
 6. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1036.155.0
 7. Методика розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_1a/pg_ibcnog/index.htm.
 8. Петраев А.В. Факторы инвестиционной привлекательности. Методика оценки инвестиционной привлекательности региона (отрасли, предприятия) [Електронний ресурс]/ – Режим доступу: http://scholar.google.com/scholar_hostq=info:_AnsH32I54wJ:scholar.google.com/&output=viewport&pg=217.
 9. Семина Л.А. Инвестиционная привлекательность: теоретический аспект. [Електронний ресурс] // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 14 (195). Экономика. Вып. 27. – С.17-19. – Режим доступу: http://www.lib.csu.ru/vch/195/002.pdf.
 10. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К.: Вікар, 2002. – 374 с.
 11. Euromoney’s Country Risk Rankings : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.euromoney.com.
Скачать полный текст (PDF)