Ринкові перетворення в обслуговуванні житлового фонду

Автори: В.О. Улибіна

Рік: 2013

Випуск: 15

Сторінки: 35-42

Анотація

В статті розглянуті умови розвитку конкурентних відносин у сфері обслуговування житлового фонду та можливості подолання негативного впливу монополізму у цій галузі.

Теги: житловий фонд; концесія; об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); ринкові відносини; ринок житлових послуг

Список літератури

 1. Закон України про концесії від 16.07.1999 №997-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – С.372.
 2. Булгаков С.Н. Концепция реконструкции 5-этажной застройки 60-70-х гг. // Пром. и граждан. стр-во. – 1995. – №7. – С.21-24.
 3. Гірняк В. Джерела конституційно-правового регулювання комунальної власності в Україні // Вісник. – Л., 2008. – Вип.38. – С.182–190.
 4. Полонин А.В. О необходимости фудита в жилищном хозяйстве // Коммун. х-во городов: Науч. – техн. сб. – Київ: Техніка, 2002. – Вип.41. – С.31-33.
 5. Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 19 червня 1992 року №2482-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст. 524.
 6. Про житловий фонд соціального призначення : Закон України від 12 січня 2006 року №333-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №19-20. – Ст. 159.
 7. Титяев В.И., Полонин А.В. Проблемы и пути реформирования экономики жилищного хозяйства // Коммун. х-во городов: Науч. – техн. сб. – Київ: Техніка, 2001. – Вип.34. – С.95-98.
 8. Устименко В.А. Міська власність і міське господарство / НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк: ООО «Південь-Схід, Лтд», 2006.– 352 с.
 9. Чекіна А. В. Деякі аспекти правового регулювання управління комунальною власністю // Актуальные проблемы управления ресурсами городского развития. – Донецк, 2009. – С.191–194.
 10. Чунаєв О. Житлово-комунальне господарство: ситуація з реформуванням: Стан житлово-комунального господарства // Профспілки України. – 2007. – № 5. – С.27 – 33.
 11. hptt:// www.housing.org.ua. Центр сприяння житловим та муніципальним реформам.
Завантажити повний текст (PDF)